ویژگی‌های متمایز در پکیج‌ها

تفاوت پکیج های طلایی، نقره ای و برنزی در ارائه خدمات تبلیغ گوگل

} }

 • ویژگی‌های متمایز در پکیج‌ها

 • تفاوت پکیج‌ها

 • مشاوره کلمات کلیدیمشاوره کلمات کلیدی
 • ایجاد اکانتایجاد اکانت
 • کلمات کلیدیکلمات کلیدی
 • نمایش روی موبایل و تبلتنمایش روی موبایل و تبلت
 • بهینه سازی زمان و هزینهبهینه سازی زمان و هزینه
 • دفعات بروزرسانی آگهیدفعات بروزرسانی آگهی
 • نمایش در تمام صفحات گوگلنمایش در تمام صفحات گوگل
 • دسترسی مستقیم به اکانتدسترسی مستقیم به اکانت
 • طراحی لندینگ پیجطراحی لندینگ پیج
 • مشاوره رایگان سئومشاوره رایگان سئو
 • پشتیبانی 7/24پشتیبانی 7/24
 • امکان پشتیبانی تلگرامیامکان پشتیبانی تلگرامی
 • امکان پشتیبانی تلفنیامکان پشتیبانی تلفنی
 • تحلیل مشتریان در آنالیتیکستحلیل مشتریان در آنالیتیکس
 • امکان درج لینک در آگهیامکان درج لینک در آگهی
 • افزایش نرخ تبدیلافزایش نرخ تبدیل
 • طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگطراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ
 • ردیابی میزان فروشردیابی میزان فروش
 • ارائه گزارش هفتگیارائه گزارش هفتگی
 • ارائه ویدیو فعالیت کاربرانارائه ویدیو فعالیت کاربران
 • آنالیز رقباآنالیز رقبا
 • مسئول اختصاصی اکانتمسئول اختصاصی اکانت
 • انجام A/B Testingانجام A/B Testing
 • رصد لحظه به لحظهرصد لحظه به لحظه
 • امکان دریافت گزارش لحظه ایامکان دریافت گزارش لحظه ای
 • ارائه گزارش روزانهارائه گزارش روزانه
 • تعرفه تبلیغات در گوگل

 • پکیج طلایی

 • مشاوره کلمات کلیدی
 • ایجاد اکانترایگان
 • کلمات کلیدینامحدود
 • نمایش روی موبایل و تبلت
 • بهینه سازی زمان و هزینه
 • دفعات بروزرسانی آگهینامحدود
 • نمایش در تمام صفحات گوگل
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • طراحی لندینگ پیج
 • مشاوره رایگان سئو
 • پشتیبانی 7/24
 • امکان پشتیبانی تلگرامی
 • امکان پشتیبانی تلفنی
 • تحلیل مشتریان در آنالیتیکس
 • امکان درج لینک در آگهی
 • افزایش نرخ تبدیل
 • طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ
 • ردیابی میزان فروش
 • ارائه گزارش هفتگی
 • ارائه ویدیو فعالیت کاربران
 • آنالیز رقبا
 • مسئول اختصاصی اکانت
 • انجام A/B Testing
 • رصد لحظه به لحظه
 • امکان دریافت گزارش لحظه ای
 • ارائه گزارش روزانه

 • پکیج نقره‌ای

 • مشاوره کلمات کلیدی
 • ایجاد اکانت49 هزار تومان
 • کلمات کلیدینامحدود
 • نمایش روی موبایل و تبلت
 • بهینه سازی زمان و هزینه
 • دفعات بروزرسانی آگهینامحدود
 • نمایش در تمام صفحات گوگل
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • طراحی لندینگ پیج
 • مشاوره رایگان سئو
 • پشتیبانی 7/24
 • امکان پشتیبانی تلگرامی
 • امکان پشتیبانی تلفنی
 • تحلیل مشتریان در آنالیتیکس
 • امکان درج لینک در آگهی
 • افزایش نرخ تبدیل
 • طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ
 • ردیابی میزان فروش
 • ارائه گزارش هفتگی
 • ارائه ویدیو فعالیت کاربران
 • آنالیز رقبا
 • مسئول اختصاصی اکانت
 • انجام A/B Testing
 • رصد لحظه به لحظه
 • امکان دریافت گزارش لحظه ای
 • ارائه گزارش روزانه

 • پکیج برنزی

 • مشاوره کلمات کلیدی
 • ایجاد اکانت99 هزار تومان
 • کلمات کلیدیمحدود
 • نمایش روی موبایل و تبلت
 • بهینه سازی زمان و هزینه
 • دفعات بروزرسانی آگهیدو بار در هفته
 • نمایش در تمام صفحات گوگل
 • دسترسی مستقیم به اکانت
 • طراحی لندینگ پیج
 • مشاوره رایگان سئو
 • پشتیبانی 7/24
 • امکان پشتیبانی تلگرامی
 • امکان پشتیبانی تلفنی
 • تحلیل مشتریان در آنالیتیکس
 • امکان درج لینک در آگهی
 • افزایش نرخ تبدیل
 • طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ
 • ردیابی میزان فروش
 • ارائه گزارش هفتگی
 • ارائه ویدیو فعالیت کاربران
 • آنالیز رقبا
 • مسئول اختصاصی اکانت
 • انجام A/B Testing
 • رصد لحظه به لحظه
 • امکان دریافت گزارش لحظه ای
 • ارائه گزارش روزانه