آمار و حقایق تبلیغات گوگل یا گوگل ادوردز

۱۳۹۷/۲/۲۵ ۱۵:۲۷:۰۲

آیا هنوز به این حقیقت که تبلیغات گوگل یا گوگل ادوردز  یک سرمایه گذاری بی‌نظیر برای کسب و کار شما است، اطمینان ندارید؟ بنابراین به نکاتی که بر اساس جستجو در نتایج سوالات متداولی که از صاحبان کسب و کار سازماندهی شده است،