آگاهی از برند چیست؟

2019-11-02T12:10:20+03:30

آگاهی از برند چیست؟ مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه تا به حال دقت کرده‌اید برخی مردم خودشان را به عنوان " اپل باز"، " نایک باز" و غیره می‌نامند و خودشان را به عنوان یک عضو از جامعه