ابزار ایمیل مارکتینگ

۱۰ ابزار ایمیل مارکتینگ برتر در سال ۲۰۱۸ (قسمت دوم)

2018-05-06T18:25:44+04:30

همانطور که در مطلب قبل خواندید، ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی به عمل فرستادن یک پیام تبلیغاتی به گروهی از مردم از طریق ایمیل اطلاق می‌شود. قاعدتا این کار از طریق یک سری ابزارهای ایمیل مارکتینگ انجام می‌گیرد. یک راه

۱۰ ابزار ایمیل مارکتینگ برتر در سال ۲۰۱۸ (قسمت دوم)2018-05-06T18:25:44+04:30

۱۰ ابزار ایمیل مارکتینگ برتر در سال ۲۰۱۸ (قسمت اول)

2018-05-01T14:42:40+04:30

همانطور که در جریان هستید، ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی به عمل فرستادن یک پیام تبلیغاتی به گروهی از مردم از طریق ایمیل اطلاق می‌شود. قاعدتا این کار از طریق یک سری ابزار ایمیل مارکتینگ انجام می‌گیرد. یک راه ساده

۱۰ ابزار ایمیل مارکتینگ برتر در سال ۲۰۱۸ (قسمت اول)2018-05-01T14:42:40+04:30