۷ ابزار ردیابی الگوریتم گوگل که باعث می‌شود خودتان را با تغییرات گوگل مطابقت دهید!

2018-07-12T09:27:11+04:30

قطعا تا به حال در مورد ابزارهای پاندا، پنگوئن و مرغ مگس خوار شنیده‌اید. ولی آیا می‌دانستید که گوگل الگوریتم‌های جستجویش را سالانه در حدود 600 بار تغییر می‌دهد؟ در حالی که بیشتر این تغییرات بسیار کوچک و ناچیز هستند،