هر چیزی که باید راجع به مقدمات ایمیل مارکتینگ بدانید…

۱۳۹۷/۶/۵ ۱۱:۵۶:۵۶

ایمیل یکی از شکل‌های بسیار رایجِ ارتباطاتِ امروز است. قسمتِ اعظم ترافیکی که در سرویس‌های پست وجود داشته، اکنون به ایمیل منتقل شده است. ایمیل مارکتینگ یک راهِ بسیار به صرفه و کم‌هزینه می‌باشد و کاربردهای آن روزانه در حال