۷ راه برای ایجاد استراتژی تجربه مشتری

۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۲:۵۸:۴۱

تا به حال چیزی در مورد تجربه مشتری شنیده‌اید؟ تجربه مشتری عبارتیست که برای توصیف روابط یک مشتری با یک کسب و کار استفاده می‌شود. تجربه مشتری اشاره به تمامی تجارب مشتری با یک کسب و کار بر اساس تمامی