ترفندهای ایمیل مارکتینگ

۱۰ ابزار ایمیل مارکتینگ برتر در سال ۲۰۱۸ (قسمت اول)

۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۰:۱۲:۴۰

همانطور که در جریان هستید، ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی به عمل فرستادن یک پیام تبلیغاتی به گروهی از مردم از طریق ایمیل اطلاق می‌شود. قاعدتا این کار از طریق یک سری ابزار ایمیل مارکتینگ انجام می‌گیرد. یک راه ساده

۱۰ ابزار ایمیل مارکتینگ برتر در سال ۲۰۱۸ (قسمت اول)۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۰:۱۲:۴۰

ترفندهای ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی برای سال ۲۰۱۸

۱۳۹۷/۲/۱۱ ۹:۵۳:۴۰

بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ همچنان یک کانال ارتباطی حیاتی است که نشان می‌دهد ایمیل به طور متوسط ۳۰ برابر نرخ بازگشت سرمایه بیشتری دریافت می‌کند. ۹۵٪ از مسئولین این حوزه، ایمیل مارکتینگ را به عنوان ابزاری “مهم” یا “بسیار مهم” برای سازمان خود

ترفندهای ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی برای سال ۲۰۱۸۱۳۹۷/۲/۱۱ ۹:۵۳:۴۰