۷ تکنولوژی بازاریابی که هر کمپینی باید استفاده کند.

2018-07-01T10:16:21+04:30

با بیش از ۱۰۰۰ شرکت که سعی در فروش نوعی تکنولوژی بازاریابی با بیش از ۴۰ دسته دارند، جای تعجب نیست شایع‌ترین کلماتی که بازاریابان برای توصیف خودشان استفاده می‌کنند، اغراق است. در حقیقت، در 351 شرکت B2B متوسط، به