ترفندهای ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی برای سال ۲۰۱۸

۱۳۹۷/۲/۱۱ ۹:۵۳:۴۰

بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ همچنان یک کانال ارتباطی حیاتی است که نشان می‌دهد ایمیل به طور متوسط ۳۰ برابر نرخ بازگشت سرمایه بیشتری دریافت می‌کند. ۹۵٪ از مسئولین این حوزه، ایمیل مارکتینگ را به عنوان ابزاری “مهم” یا “بسیار مهم” برای سازمان خود