چگونه با طراحی وبسایت مشتریان خود را جادو کنیم؟!؟

۱۳۹۷/۲/۱۶ ۶:۵۰:۴۶

به ظاهر و طراحی وبسایت خود فکر کنید. آیا مشتریان شما آن را دوست دارند؟ چرا از سایت شما استفاده می‌­کنند؟ لوگو سایت شما چه احساساتی را برانگیخته می‌کند؟