شاخص کلیدی عملکرد

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست و چه اهمیتی دارد؟

۱۳۹۷/۶/۲ ۶:۰۶:۰۶

شاخص‌های کلیدی عملکرد، معیارهایی برای کسب و کارها هستند. مدیران شرکت‌ها و دیگر مدیران برای پیگیری و تجزیه و تحلیل فاکتورهای حیاتی و عوامل تعیین کننده برای موفقیت یک سازمان از انواع شاخص کلیدی عملکرد یا (KPI (Key Performance Indicator

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست و چه اهمیتی دارد؟۱۳۹۷/۶/۲ ۶:۰۶:۰۶

۵ دلیل محکم که نشان می‌دهد به KPI نیاز داریم!

۱۳۹۷/۶/۶ ۶:۵۷:۰۷

۵ دلیل نیاز به شاخص کلیدی عملکرد KPI KPI مخفف کلمه‌ی Key Performance Indicator، شاخص کلیدی عملکرد ، معیاری قابل سنجش است که نشان می‌دهد یک کسب و کار تا چه حد در رسیدن موثر به اهداف کلیدی‌اش موفق بوده است.

۵ دلیل محکم که نشان می‌دهد به KPI نیاز داریم!۱۳۹۷/۶/۶ ۶:۵۷:۰۷