اینفوگرافیک: تاریخچه بازاریابی محتوایی در گذر زمان…

۱۳۹۷/۴/۷ ۵:۵۴:۰۳

بازاریابی محتوایی از ۱۸۹۰ مطرح بوده است، اما تاریخچه بازاریابی محتوایی آنلاین، در قالبی که امروزه می‌بینیم و شیفته‏‌ی آن هستیم، در طی یک دهه گذشته شکل گرفته است. بعد از ۱۰ سال مشورت، نکته­‌سنجی و نزاع بر سر کلمات کلیدی، بازنگریِ­