هشت مهارت برتری که متخصص سئو سایت برای حرفه‌ای شدن نیاز دارند.

۱۳۹۷/۶/۳ ۱۱:۵۵:۴۳

متخصص سئو سایت با پیش زمینه و سابقه‌ها‌ی متنوعی برای این کار آمده‌اند. بعضی از آنها برنامه نویس، بعضی دیگر کارآفرین، برخی از آنها بازاریابان سنتی، برخی دیگر روزنامه نویس و یا حتی بعضی از آنها خواننده‌ی سبک رپ هستند.