تعرفه‌ استارت‌آپ‌ها

تعرفه تبلیغات در گوگل برای شرکت‌های استارتاپی


 • استارت‌آپ‌ها

 • 870 درهم870 درهم
 • 680 درهم680 درهم
 • 540 درهم540 درهم
 • 280 درهم280 درهم
 • 110 درهم110 درهم

 • پکیج طلایی

 • 870 درهم1.890.000 تومان
 • 680 درهم1.489.000 تومان
 • 540 درهمno
 • 280 درهمno
 • 110 درهمno

 • پکیج نقره‌ای

 • 870 درهم1.769.000 تومان
 • 680 درهم1.395.000 تومان
 • 540 درهم1.118.000 تومان
 • 280 درهم585.000 تومان
 • 110 درهم229.000 تومان

 • پکیج برنزی

 • 870 درهم1.622.000 تومان
 • 680 درهم1.268.000 تومان
 • 540 درهم1.007.000 تومان
 • 280 درهم522.000 تومان
 • 110 درهم205.000 تومان