تعرفه‌ استارت‌آپ‌ها

تعرفه تبلیغات در گوگل برای شرکت‌های استارتاپی

} }

 • تعرفه‌ استارت‌آپ‌ها

 • استارت‌آپ‌ها

 • 870 درهم870 درهم
 • 680 درهم680 درهم
 • 540 درهم540 درهم
 • 280 درهم280 درهم
 • 110 درهم110 درهم
 • تعرفه تبلیغات در گوگل

 • پکیج طلایی

 • 870 درهم1.960.000 تومان
 • 680 درهم1.545.000 تومان
 • 540 درهمتعرفه‌ استارت‌آپ‌ها
 • 280 درهمتعرفه‌ استارت‌آپ‌ها
 • 110 درهمتعرفه‌ استارت‌آپ‌ها

 • پکیج نقره‌ای

 • 870 درهم1.839.000 تومان
 • 680 درهم1.450.000 تومان
 • 540 درهم1.162.000 تومان
 • 280 درهم608.000 تومان
 • 110 درهم239.000 تومان

 • پکیج برنزی

 • 870 درهم1.694.000 تومان
 • 680 درهم1.324.000 تومان
 • 540 درهم1.051.500 تومان
 • 280 درهم545.000 تومان
 • 110 درهم215.000 تومان