تعرفه‌ کسب‌وکارهای کلان

تعرفه تبلیغ در گوگل برای کسب و کارهای کلان

} }

 • تعرفه‌ کسب‌وکارهای کلان

 • کسب و کار کلان

 • 100.000 درهم100.000 درهم
 • 75.000 درهم75.000 درهم
 • 50.000 درهم50.000 درهم
 • 35.000 درهم35.000 درهم
 • 20.000 درهم20.000 درهم
 • تعرفه تبلیغات در گوگل

 • پکیج طلایی

 • 100.000 درهم215.544.000 تومان
 • 75.000 درهم163.126.000 تومان
 • 50.000 درهم109.739.000 تومان
 • 35.000 درهم77.515.000 تومان
 • 20.000 درهم44.697.000 تومان

 • پکیج نقره‌ای

 • 100.000 درهم201.139.000 تومان
 • 75.000 درهم152.378.000 تومان
 • 50.000 درهم102.612.000 تومان
 • 35.000 درهم72.554.000 تومان
 • 20.000 درهم41.878.000 تومان

 • پکیج برنزی

 • 100.000 درهم194.600.000 تومان
 • 75.000 درهم145.950.000 تومان
 • 50.000 درهم97.300.000 تومان
 • 35.000 درهم68.110.000 تومان
 • 20.000 درهم38.920.000 تومان