تعرفه‌ کسب‌وکارهای کلان

تعرفه تبلیغ در گوگل برای کسب و کارهای کلان


 • کسب و کار کلان

 • 100.000 درهم100.000 درهم
 • 75.000 درهم75.000 درهم
 • 50.000 درهم50.000 درهم
 • 35.000 درهم35.000 درهم
 • 20.000 درهم20.000 درهم

 • پکیج طلایی

 • 100.000 درهم207.855.000 تومان
 • 75.000 درهم157.307.000 تومان
 • 50.000 درهم105.824.000 تومان
 • 35.000 درهم74.749.000 تومان
 • 20.000 درهم43.102.000 تومان

 • پکیج نقره‌ای

 • 100.000 درهم193.634.000 تومان
 • 75.000 درهم146.692.000 تومان
 • 50.000 درهم98.782.000 تومان
 • 35.000 درهم69.846.000 تومان
 • 20.000 درهم40.315.000 تومان

 • پکیج برنزی

 • 100.000 درهم186.500.000 تومان
 • 75.000 درهم139.875.000 تومان
 • 50.000 درهم93.250.000 تومان
 • 35.000 درهم65.275.000 تومان
 • 20.000 درهم37.300.000 تومان