تعرفه‌ کسب‌وکارهای کلان

تعرفه تبلیغ در گوگل برای کسب و کارهای کلان

} }

 • تعرفه‌ کسب‌وکارهای کلان

 • کسب و کار کلان

 • 100.000 درهم100.000 درهم
 • 75.000 درهم75.000 درهم
 • 50.000 درهم50.000 درهم
 • 35.000 درهم35.000 درهم
 • 20.000 درهم20.000 درهم
 • تعرفه تبلیغات در گوگل

 • پکیج طلایی

 • 100.000 درهم274.769.000 تومان
 • 75.000 درهم207.948.000 تومان
 • 50.000 درهم139.891.000 تومان
 • 35.000 درهم98.813.000 تومان
 • 20.000 درهم56.978.000 تومان

 • پکیج نقره‌ای

 • 100.000 درهم258.951.000 تومان
 • 75.000 درهم196.175.000 تومان
 • 50.000 درهم132.105.000 تومان
 • 35.000 درهم93.408.000 تومان
 • 20.000 درهم53.915.000 تومان

 • پکیج برنزی

 • 100.000 درهم257.000.000 تومان
 • 75.000 درهم192.750.000 تومان
 • 50.000 درهم128.500.000 تومان
 • 35.000 درهم89.950.000 تومان
 • 20.000 درهم51.400.000 تومان